VanuitjeZelf

PGB-Begeleiding, Advies en Communicatietraining.
Trainer NLP
Praktijk voor Kinder- en Jeugd therapie.
Inge J. Dijks.
Zicht 50
9932 BP Delfzijl
0623024484


Praktijk VanuitjeZelf voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
registratienummer NFG: 6636


Psych-k logo

Werkwijze en Tarieven Kinder- en Jeugdtherapie

Kinder- en Jeugdtherapie.

Mijn werkwijze is er op gericht om snel beschikbaar en bereikbaar te kunnen zijn voor mijn cliëntjes en hun ouders. Ik streef er naar binnen 2 weken na de telefonische aanvraag een eerste kennismaking/ intake te hebben met de ouders.
Wanneer ik denk niet te passen bij het kind of het gezin, wordt dat op deze manier snel duidelijk zodat de zoektocht naar de juiste hulp geen onnodige vertraging oploopt.

Ambulant.

Ik werk ambulant; dat wil zeggen dat ik bij het kind thuis kom, of in overleg op een andere locatie, zoals in het schoolgebouw waar uw kind op school gaat.

Het werken met kinderen in de eigen omgeving heeft voordelen: kinderen kunnen in hun vertrouwde omgeving aan mij wennen. Zij hebben in de kennismaking al de regie; zij bepalen welk speelgoed ze mij willen laten zien, en hoe we kennismaken.

Samen bepalen we wat het beste past in ons contact; buiten of binnen, in de buurt van ouders of juist niet.
Het kind kan gedrag laten zien dat in het gezin voor spanningen zorgt. Ouders vinden het  fijn om naar aanleiding van die concrete voorvallen met me door te praten.

Voordeel van binnen de school van het kind werken is dat ik  n.a.v. een sessie (indien nodig) direct de belangen van het kind behartigen bij de leerkracht of de interne begeleider.

Therapie met paarden

Mijn werkwijze in (kinder) therapie met paarden is gebaseerd op de internationaal ontwikkelde methodiek van ” Animal Ambassadors”. Deze methode draagt het gedachtengoed van geweldloze communicatie uit en werkt ermee. De dieren zijn in deze methodiek de leraar. In de therapie leert het kind om met begrip dingen van het paard te vragen en een “Nee liever niet” te zien als communicatie. Het paard wil graag doen wat je vraagt, dus als het Nee zegt heeft het een reden.  Zo leert het kind mededogen te herkennen en te voelen en er naar te handelen. Dit mededogen is een helende kracht.

De sessies

Halverwege en aan het einde van de therapie zijn er vaste gespreksmomenten met de ouders.

De intake duurt meestal 1,5 uur en kost €90,00.
Een sessie van een uur kost  €60,00

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG  is een beroepsvereniging voor therapeuten. Deze stelt kwaliteitseisen aan het werk en de praktijk van haar leden ook wat betreft bij- en nascholing.

De NFG heeft een klacht- en tuchtrecht procedure.