VanuitjeZelf

PGB-Begeleiding, Advies en Communicatietraining.
Trainer NLP
Praktijk voor Kinder- en Jeugd therapie.
Inge J. Dijks.
Zicht 50
9932 BP Delfzijl
0623024484


Praktijk VanuitjeZelf voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
registratienummer NFG: 6636


Psych-k logo

Werkervaring

 

Coach en ambulante (PGB-) begeleidster

Ik begeleid kinderen, jongeren en jong volwassenen met gedragsproblemen. Deze kunnen voortkomen uit interne factoren, bijvoorbeeld een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).
Onderdeel van de begeleiding  is veelvuldig contact met de ouders; zij kennen het kind het best en hebben zo de gelegenheid hun deskundigheid met mij te delen en tevens te leren van de nieuwe inzichten die ik hen aan kan reiken.
Kinderen met aan ASS hebben vaak voor ons onvoorspelbare gedachtegangen.
Rode draad in de ondersteuning van ouders is dan ook het leren herkennen van denk- en reactiepatronen van het kind, zodat het aansluiten bij het kind makkelijker wordt. Hierdoor ontstaat er vaak nieuwe speelruimte in het contact met elkaar.

In de begeleiding van het kind wordt in het tempo van het kind gewerkt aan de doelen. Daarbij hanteer ik het oplossingsgerichte principe van ” leading from one step behind”.

 

NLP trainer

Vanaf 2002 heb ik regelmatig NLP opleidingen gegeven (practitioner en masterpractitioner) bij verschillende NLP instituten  werkzaam  in Noord Nederland.
Van 2002 tot 2004 was ik trainer NLP bij het Sophia instituut ook in Assen.
Van 2004 tot 2009 ben ik werkzaam geweest als coördinator en trainer voor de opleiding tot Kindercoach en Kinder- en Jeugdtherapeut van BGL en Partners in Assen.
In 2011 en 2012 was ik als trainer NLP verbonden aan het Tarazat Instituut voor NLP en Systemisch werk.
In november 2015 heb ik op het najaarscongres van de NV NLP een masterclass gegeven over lichaamsgerichte coaching met behulp van paarden.

 

Kinder- en Jeugdtherapeut.

In mijn praktijk volgen enkele kinderen therapie bij me. Ik werk ambulant, dat wil zeggen dat ik bij ouder en kind thuis op bezoek kom voor de sessies. De sessies bestaan uit: oudergesprekken, meestal ’s avonds zodat beide ouders mee kunnen doen. Spel sessies met het kind, waarbij een van de ouders in huis aanwezig is.
Deze sessies wisselen elkaar af, in overleg met de ouders, en inspelend op hun hulpvragen.
Ik streef er naar in mijn agenda voldoende ruimte te hebben om snel beschikbaar te zijn.

De meerwaarde van deze werkwijze is dat het kind in zijn eigen vertrouwde omgeving blijft. Het gedrag waarover de ouders zich zorgen maken wordt dan vaak goed zichtbaar; er hoeft niet langdurig gepraat te worden om de situatie uit te spitten.
Ouders ervaren deze werkwijze als een snelle interventie eenheid; ook voor het kind is het heel prettig om snel weer de aandacht te kunnen richten op de normale ontwikkeling.
Soms is er meer nodig en besluiten de ouders een beroep te doen op de WMO om langduriger begeleiding te krijgen.

NLP met kinderen.

Van 2007 tot en met 2013 heb ik op OBS De Brandaris/ Basisschool Noorderbreedte in Delfzijl, kinderen begeleid: NLP begeleiding: individuele sessies met kinderen die gedragsproblemen of fysieke problemen hadden.

In 2014 ben ik op obs het Zigt begonnen met het inzetten van konijnen in de NLP begeleiding.

Ik geef workshops op maat, gericht op het verbeteren van contact met kinderen en jongeren.
Deze workshops zijn gebaseerd op NLP, en op mijn ervaringen als Kinder- en Jeugdtherapeut, en mijn ervaring als moeder van een kind met een ASS.

 

Werkervaring.

Ik ben in 1987 begonnen in het sociaal cultureel werk, jongerenwerk en de jeugdhulpverlening:  hulpverlening aan jongeren met een meervoudige problematiek.
Als sociaal cultureel werkster heb ik 3 jaar gewerkt binnen een landelijke pilot van het NIZW:  “Methodiekontwikkeling in de meidenhulpverlening”. Ik heb vrouwengroepen begeleid op het gebied van opvoeding, scholing, persoonlijke ontwikkeling en positieverbetering.

Sinds 2009 ben ik naast NLP trainer en PGB begeleidster ook werkzaam als Kinder- en Jeugdtherapeut.
Ik zet nu en dan mijn dieren in als hulp bij de begeleiding van cliënten.
In 2011 ben ik  TTouch  gaan inzetten binnen het begeleiden met behulp van dieren; dit geeft een extra dimensie aan de begeleiding. Daarvoor volg ik de opleiding Tiergestützte Pädagogiek und Therapie: Animal Ambassador.

Opleidingen.

Live the Connection / ABC van ontstressen kernmodule en vervolg  2018-2019
PSYCH-K facilitator 2016 en 2017
Weiterbildung Tiergestützte Pädagogiek und Therapie/ Animal Ambassador Duitsland 2017
Tellington TTouch Practitioner met paarden 2017
Tellington TTouch Equine Coach: 2015
Konijnendeskundige 2014.
Kinder en Jeugdtherapeut, BGL en partners, Assen 2009
Kids Skills Ambassador,  BGL en Partners, Assen, 2008
Kindertolk  (Janita Venema, homeopaat), Baarn, 2006
Transpersoonlijke Counselor en Coach level I (Sophia Instituut, Assen 2004
Internationaal gecertificeerd NLP trainer ’02, (Sophia Instituut, Assen) 2002
NLP practitioner en NLP Master Practitioner  (Tarazat, Assen) 2000 en 2001
HBO Kultureel Werk, Hanze Hogeschool Groningen. 1987

 

Cursussen en workshops, stages.

Canine Gateway 1 & 2 Applied Zoopharmacognosy 2018
IET® Integrated Energy Therapy working with pets 2018
IET® Integrated Energy Therapy Advanced mensen 2017
PSYCH-K Facilitator: 2016 2017
lezing Calming Signals of horses Rachael Draaijsma 2017
SATS basiscursus  Annorlunda 2017
Kinderkamp in Andalusië in het kader van Ani-Am: Angie cursus, oktober 2014. Stage.
Munay Ki en Nusta Karpay, R. Palarzic, Harkema 2013.
Healing Arts Basiscursus, R. Palarzic, Harkema 2013.
Tellington TTouch Practitioner in opleiding; Basiscursus 1 en 2, gezondheid, gedrag, en relatie met de mens 2011
Cursus Systemisch Coachen, Bert Hellinger Instituut, Middelstum.2010
Natuurlijke vrouw, Modron vrouwen academie.2007  en 2008
Natural Horsemanship/ grondwerk ’07-’10 (Janet Bos)
Module NLP en Ericksoniaanse hypnose ’01 (Ingeborg Borst, hypnotherapeut)
Bachbloesemremedies (Hennie van der Vecht, natuurgeneeskundige , Assen)
Modules NLP en Spiritualiteit I en II (Eric Schneider, NLP trainer en psycholoog, filosoof)
Module Familie Opstellingen en Module Innerlijk kindwerk, Bij IKRC (N. v. Leeuwen, regressietherapeut)
Reiki I, II en III , Bij Alie Thiescheffer in Alteveer.
Hondentrainer I en II, Lelystad.
Cursus Vroeghulp; Sprint Groningen.

Geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg,
de NFG: 6636
lid NV NLP.
lid TTBN