VanuitjeZelf

PGB-Begeleiding, Advies en Communicatietraining.
Trainer NLP
Praktijk voor Kinder- en Jeugd therapie.
Inge J. Dijks.
Zicht 50
9932 BP Delfzijl
0623024484


Praktijk VanuitjeZelf voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
registratienummer NFG: 6636


Psych-k logo

Kinder en Jeugdtherapie

Kinder- en Jeugdtherapie

Het kan gebeuren dat een kind een tijdje niet goed in zijn vel zit. Soms zijn er heel duidelijke oorzaken. De ziekte van een geliefd persoon of verlies zoals door een sterfgeval of scheiding. Een nare gebeurtenis.  Meestal kunnen kinderen moeilijke gebeurtenissen zelf een plekje geven. Kinderen kunnen dat doen door te spelen, te dromen, te tekenen of door een poosje veel te huilen (om andere dingen) of gauw boos te zijn. Dan heeft het kind zelf de gebeurtenis een plekje gegeven en een vorm gevonden om uitdrukking te geven aan haar gevoelens. Het kind kan zelf weer verder.

Als het even niet vanzelf gaat.

Soms maak je je echter zorgen over je kind. Je merkt bijvoorbeeld concrete dingen waarvan je weet; dit is niet goed voor mijn kind.  Dat is voor ieder kind natuurlijk anders en uniek. Het zou kunnen dat  je kind ineens weer slecht slaapt, dat het teruggetrokken of juist heel boos is, pest of gepest wordt.  Of er komen klachten over het gedrag van je kind. Het kan echter ook zijn dat je gewoon een gevoel hebt dat “het niet klopt”…  Je merkt dat het kind niet meer toe komt aan zijn gewone dagelijkse leventje; het doet zijn ding, maar de glans is eraf. Dan kan het zijn dat het kind zoveel energie nodig heeft voor dat wat het bezwaart dat de gewone ontwikkeling daardoor te kort komt. Dan kan het nodig zijn om hulp in te schakelen.

In VanuitjeZelf- Kindertherapie kan het kind door spel of praten  onder begeleiding “dwarrelen in de eigen binnen-wereld”.  Dan is het ordenen van moeilijkheden veiliger en minder moeilijk en kunnen de stukjes hun plek in nemen in het levensverhaal van het kind. Zoals jezelf wanneer je droomt soms ongemerkt de dingen op een rijtje zet, zo kan een kind dat wakker;  in spel, fantasie en invullen.

Het kind kan al doende babbelend of stil spelend thema’s verwerken. Een kind kan ook doelgericht en bewust mee werken om een probleem op te lossen. De methode Kids Skills is een vrolijke en vriendelijke manier om dat te doen; oplossingsgericht en het kind weer in haar kracht brengend.

Werkwijze.

Bij Kinder en Jeugdtherapie hoort een nauw contact met de ouders. Het initiatief om hulp te zoeken wordt door de ouders gedaan. Ik zie het daarom als de belangrijkste stap op weg naar verandering. De belangrijkste perso(o)n(en) in hun leven hebben daarvoor immers toestemming gegeven, en daarmee een “zegen” aan het proces om de normale ontwikkeling weer op te vatten: de ouders staan achter het kind. Het kind heeft toestemming en supporters om weer blij te worden. In de praktijk betekent dat, dat we wanneer nodig oudergesprekken inlassen in de therapie of begeleiding. Ook betekent dat dat ik telefonisch beschikbaar ben voor ondersteuning tijdens het proces van de therapie met het kind.

Jongeren.

In de puberteit verandert er veel; er wordt steeds meer van je verwacht door de dagelijkse omgeving en door de maatschappij. Jongeren hebben een sterke drang om zelf te beslissen, en hun eigen gang te gaan. Tegelijkertijd is het voor jongeren van binnen vaak een onbegrijpelijk samenraapsel van gevoelens en gedachten. De hersenen zitten in een groeispurt en dat veroorzaakt soms irrationeel gedrag en verwarrende gevoelens. Een spannende tijd.

Jongeren willen graag praten over wat ze bezig houdt, maar weten niet goed hoe dat aan te pakken. Volwassenen zien hen vaak nog als een kind en hebben moeite om de rol van opvoeder te laten vieren, en de rol van gesprekspartner te ontwikkelen.

Het is fijn als je in je puberteit als het te moeilijk wordt hulp kunt vragen. Dat kan vaak goed bij een volwassene die je al kent en vertrouwt. Meestal vinden jongeren zo iemand in hun eigen kring; een vriend of vriendin heeft een leuke moeder waar je terecht kunt. Soms heeft een jongere zo iemand niet, of is er een andere reden om daar niet naar toe te gaan.

Niet stilzitten.

In praktijk VanuitjeZelf werk ik met jongeren in een vrije omgeving: buiten, bij de paarden.

Kinder- en Jeugdtherapie met inzet van paarden.

Kinder- en Jeugdtherapie met inzet van paarden.

Er wordt niet stil gezeten, maar bewogen, meestal via het werken met een paard.
In het bezig zijn met een dier wordt veel makkelijk; praten, experimenteren met gedrag, omgaan met gevoelens. Dat zijn ingrediënten van therapie met de hulp van dieren.
Daarnaast  is er het plezier van je richten op een dier terwijl je met jezelf bezig bent en de gemakkelijke communicatie die ontstaat door de aanwezigheid van het dier.

 

 

 

 

 

Jongeren die graag in therapie willen kunnen zich zelfstandig aanmelden voor een eerste gesprek,  of laten aanmelden door hun ouders.

Wanneer beide ouders akkoord zijn, en de jongere is akkoord, dan kan de therapie beginnen.