VanuitjeZelf

PGB-Begeleiding, Advies en Communicatietraining.
Trainer NLP
Praktijk voor Kinder- en Jeugd therapie.
Inge J. Dijks.
Zicht 50
9932 BP Delfzijl
0623024484


Praktijk VanuitjeZelf voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
registratienummer NFG: 6636


Psych-k logo

AVG

Privacy Statement  – AVG

Concept  privacy verklaring van VanuitJezelf / Inge Dijks

Inge Dijks, gevestigd aan Zicht 50, 9932  BP Delfzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.ingedijks.nl

Zicht 50
9932  BP Delfzijl
+31 623024484

Inge J. Dijks is de Functionaris Gegevensbescherming van VanuitJezelf

Zij is te bereiken via info@ingedijks.nl

VanuitJezelf / Inge Dijks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens

  1. Wanneer u deze website “volgt” en/of de nieuwsbrief ontvangt bent u door Google geregistreerd. U kunt bij Google de privacy verklaring lezen die Google hanteert
  2. Wanneer u op een blog reageert wordt uw naam en e-mail adres in de database op deze site opgenomen. Inge Dijks gebruikt deze gegevens vervolgens om u te antwoorden.
  3. Wanneer u mailt via deze site of het formulier gebruikt om gegevens te versturen, worden uw gegevens niet op deze site opgeslagen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP nummer
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ingedijks.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanuitJezelf / Inge Dijks  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen antwoorden
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

VanuitJezelf / Inge Dijks neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VanuitJezelf / Inge Dijks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

VanuitJezelf / Inge Dijks verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VanuitJezelf / Inge Dijks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

zie Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vanuit jezelf / Inge Dijks en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info @ ingedijks.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VanuitJezelf / Inge Dijks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VanuitJezelf / Inge Dijks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info @ ingedijks.nl