VanuitjeZelf

PGB-Begeleiding, Advies en Communicatietraining.
Trainer NLP
Praktijk voor Kinder- en Jeugd therapie.
Inge J. Dijks.
Zicht 50
9932 BP Delfzijl
0623024484


Praktijk VanuitjeZelf voldoet aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

geregistreerd bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.
registratienummer NFG: 6636


Psych-k logo

Begeleiding met behulp van paarden

Een paard als leraar.

Mijn eerste paard was nogal gevoelig en extravert. Bij het minste of geringste schoot ze in de stress, en ik ook. De eerste jaren met haar waren hard werken.
Terwijl ik mijn best deed om een vertrouwensband met haar op te bouwen gebeurde er iets anders.
Ze confronteerde me met gevoelens die ik voor mezelf had verborgen en met de gedachten die daarvoor verantwoordelijk waren.
Paarden doen dat, ze laten je zien wat je nodig hebt om meer met jezelf in overeenstemming komen.

Mijn inzicht is dat kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen een zelfde soort rol vervullen naar hun ouders en andere betrokkenen.

Waarom paarden dat doen? daar kun je lang over filosoferen.

Een reden lijkt te zijn dat paarden prooidieren en kuddedieren zijn die sterk zijn aangewezen op evenwicht in de groep. Als het met de kudde goed gaat, is het individu optimaal veilig. Goed betekent harmonie, gezondheid, overeenstemming over ieders persoonlijke ruimte. Goed betekent dat er niet gevochten hoeft te worden zodat niemand gewond raakt.
Omdat de kudde een groot gebied bestrijkt bij het grazen, is er voortdurend afstemming op elkaar, over vele tientallen meters heen.
Met zo’n levenshouding staan ook onze gedomesticeerde paarden nog steeds in het leven. Ze kunnen het niet laten om af te tasten hoe het gaat met iedereen.  En ze liegen niet en reageren op onbalans in die omgeving. Hun reacties kunnen wij benutten om meer ons echte zelf te worden en om los te laten wat ons belemmert om in onze kracht te staan.

 

Autisme en paarden

Veel mensen met een ASS voelen zich op hun gemak bij paarden. Wellicht voelen ze aan dat paarden net als zij steeds gericht zijn op veiligheid en betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van de omgeving.

Martine Delfos, een Nederlandse psycholoog en wetenschappelijk onderzoekster stelt: “Kinderen met autisme hebben een antenne voor gevaar en zijn specialisten in vluchten” 
Net als paarden.  Het paard is altijd op zijn hoede en bereid om te vluchten en zodra de afstand tussen hen en het gevaar groot genoeg is ontspannen ze en gaan over tot de orde van de dag.

Voor kinderen met een ASS is de wereld bomvol vreemde en enge dingen waarvoor ze willen vluchten.
Als de school te eng is, mag je niet uit de klas wegrennen.
Als sociale situaties je paniek bezorgen mag je niet wegrennen. Als je bang bent voor oogcontact, moet je het toch leren doorstaan.

Het nare is dat er dan nog wel eens straf volgt als het kind  toch ongepast reageert op dingen waar het bang voor is. Dan neemt de onzekerheid nog meer toe.
In het omgaan met kinderen met een ASS is het belangrijk om te beseffen dat veel gedrag wordt ingegeven door angst en onzekerheid.
In de begeleiding van kinderen en ouders met behulp van paarden staat dan ook centraal; zelfvertrouwen ontwikkelen, stabiliteit in jezelf door verbinding met je eigen lichaam, schrikreacties snel omzetten in ontspanning, en voor de kinderen heel leuk: wees een betrouwbare vriend voor het paardje, want het paardje wil van jou weten dat het veilig is.

 

Ouderbegeleiding met een paard.

Kinderen met een ASS zijn vaak chronisch gespannen.
Onze stress reacties -ook die we wegdrukken- zijn voor hen, net als voor een paard, een alarm signaal dat hun stress verergert.
Ouderbegeleiding met een van mijn paarden is uiterst effectief om eens een tijdje te werken aan meer geruststellend opvoeden. Door het werken met paarden leer je je eigen onbewuste spanningen herkennen en omzetten in bewuste ontspanning.  Het helpt om snel je balans te hervinden. Ook geeft het inzicht in het belang van eenduidige communicatie.
Oefenen met paarden is ondersteunend bij het ontdekken en uitproberen van nieuw gedrag ten opzichte van je kind.

Samen met je kind en paardje Kimma.

Samen met je kind enkele sessies met Kimma onze IJslander merrie doen is leuk en verhelderend.
Je kind speelt en werkt onder mijn begeleiding met Kimma. Jij/ jullie kijken toe (of doet mee) en na afloop bespreken wij wat je kind heeft laten zien. We kunnen dan samen aanwijzingen er uit halen die je kunt benutten in de omgang met jullie kind.
Een paard als spiegel